Tag: glutamin

0 comments

Güncel literatürde kuşkusuz en popüler suplementasyon kreatin olmasına karşın sadece amerikan erkek kolej öğrencilerinin %48’ inin kreatin kullandığı tespit edilmiştir. Ağırlıklı olarak kuvvet bazlı spor branşlarında etkili olduğu düşünülen kreatin ile ilgili farkındalık Amerika Birleşik Devletleri’nde prevelansa bakıldığında anlamlı derece de ilişkilidir.

 devamı

error: Content is protected !!