Beceri Gelişiminde Oyunun Rolü

Çocuklarımızın çok yönlü(Bilişsel, Devinişsel,Sosyal,Duyuşsal) gelişebilmesi için eğitsel oyunun önemi büyüktür. Fiziksel öğelerle zihinsel öğeleri birleştiren eğitsel oyunlar; çocuğun geleceğinde karşılaşabileceği problemlerin çözümü için küçük bir prova niteliğindedir.

Peki devinişsel alan ile beceri ilişkisi nasıl gerçekleşmektedir ?
“Devinişsel alan davranışlarının öğrenilmesi beceri öğrenimi şeklinde ifade edilmektedir. Psikomotor davranışların doğru, birbirleriyle eşuyumlu ve otomatik olarak yapılmış şekline beceri denmektedir…”

Referans:
https://www.researchgate.net/publication/307847279_Static_Balance_Ability_in_Children_with_Developmental_Coordination_Disorder

error: Content is protected !!